Uppu Shorts

Uppu Shorts Uppu Shorts

  • 26
  • 44M

वीडियो

0:59അയ്യയ്യോ പണി പാളി April fool Part 2
അയ്യയ്യോ പണി പാളി April fool Part 2दृश्य 9K9 घंटे पहले
0:47പണ്ടുകാലത്തെ പ്രസവം🤣🤣
പണ്ടുകാലത്തെ പ്രസവം🤣🤣दृश्य 885Kदिन पहले
1:00വിശേഷം അറിയിക്കൽ
വിശേഷം അറിയിക്കൽदृश्य 3Mदिन पहले
0:48ഇങ്ങനെ അടികൂടാറുണ്ടോ
ഇങ്ങനെ അടികൂടാറുണ്ടോदृश्य 3.4Mमहीने पहले
1:00കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല 😂😂😂
കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല 😂😂😂दृश्य 2.5M3 महीने पहले
0:48അമ്മാവൻ  Uppu Shorts #Shorts
അമ്മാവൻ Uppu Shorts #Shortsदृश्य 2.9M3 महीने पहले
0:53Online Class #short #uppushorts #onlineclass
Online Class #short #uppushorts #onlineclassदृश्य 128K3 महीने पहले
0:53Online Class... ഉണ്ടില്ലാ ടീച്ചർ 😂😂
Online Class... ഉണ്ടില്ലാ ടീച്ചർ 😂😂दृश्य 86K3 महीने पहले
0:37Online Class 😂😂😂
Online Class 😂😂😂दृश्य 4.5M3 महीने पहले
0:35രണ്ട് ഉണ്ട് കാര്യം 😀😀
രണ്ട് ഉണ്ട് കാര്യം 😀😀दृश्य 1.3M4 महीने पहले
0:59കല്ല്യാണം കവർ😂😂
കല്ല്യാണം കവർ😂😂दृश्य 5M5 महीने पहले
0:38ഒത്തില്ല 😂😂😂
ഒത്തില്ല 😂😂😂दृश्य 610K5 महीने पहले
0:29wedding Anniversary Gift
wedding Anniversary Giftदृश्य 1.6M5 महीने पहले
0:35face lock😂😂
face lock😂😂दृश्य 1.1M5 महीने पहले
0:34ഇന്നിവിടെ വല്ലതും നടക്കും
ഇന്നിവിടെ വല്ലതും നടക്കുംदृश्य 2M5 महीने पहले
0:15തൊലിക്കല്ലെ 😂😂
തൊലിക്കല്ലെ 😂😂दृश्य 856K5 महीने पहले
0:53Lockdown Comedy #uppu #shorts
Lockdown Comedy #uppu #shortsदृश्य 71K5 महीने पहले

टिप्पणियाँ